Bli kund...

Villkor

§ 1: Inledning

Handlarbil Konsult AB marknadsförs under varumärket handlarbil.se. Bolaget grundades 2017, med en affärsidé att skapa en kostnadsfri nätbaserad marknadsplats för effektiva köp av begagnatbilar som vänder sig till bilhandel(Juridisk person)

Handlarbil.se är en onlinemarknadsplats med ett lager av begagnatbilar. Vi är en oberoende fordonsgrossist som arbetar inom begagnatmarknaden och erbjuder en tjänst som är gjord av handlare för handlare.

Genom enkel avgiftsfri registrering kan du som handlare bli samarbetspartners hitta och köpa väldokumenterade bilar till konkurrenskraftiga priser - 24 h om dygnet och 7 dagar i veckan.

Inga avgifter eller provisioner tillkommer, du som firmatecknare registrerar dig enkelt sen får du tillgång till alla våra förmånliga bilar, klicka på objektet, ta del av bilder och objektbeskrivning. När ni väl bestämt er så lägger man bilen i varukorgen och fakturan kommer på mejlen.

§ 2: handlarbil.se roll

Handlarbil.se affärsidé är att tillhandahålla ett slutet e-handelssystem för motorbranschen.
Handlarbil.se roll är enbart att tillhandahålla en e-handelsplattform för att effektivisera köp av fordon till bilhandlare.

§ 3: Registrering

Företag inom branschen kan ansluta sig till handlarbil.se e-handelstjänst via registrering på handlarbil.se hemsida via företagets firmatecknare. Registrering sker genom att fylla i samtliga uppgifter under fliken registrering, därefter blir det sökande bolaget godkänd och får sitt användar ID genom uppgiven e-postadress.
Vid registrering som användare Handlarbil.se tjänst.
Handlarbil.se kan utan att uppge anledning neka ansökande bolag eller säga upp godkänt bolag att nyttja handlarbil.se:s e-handelssystem.

§ 4: Användarkategori

Handlarbil.se är en marknadsplats för registrerade bilhandlare i Sverige, kravet är att ansökande bolag skall inneha F-Skatt

§ 5: Beskrivning av fordon

Handlarbil.se åtar sig att lämna korrekt och tillfredställande beskrivning av fordonet. Eventuella fel, modifikationer och brister på fordonet skall anges i beskrivningen. Handlarbil.se har inget ansvar för fel, modifieringar och brister i beskrivningen av fordonet eller varan motsvarar lämnad fordonsbeskrivning.

§ 6: Säljare

Handlarbil.se har skyldighet att lösa eventuella restskulder på fordonet eller annan form av pantsättning. Handlarbil.se har rätt att annullera påbörjad affär. Vid utebliven affär eller överenskommelse är det handlarbil.se skyldighet att omgående informera köparen om detta.

§ 7: Köpare

Ett ingånget och angivet avtal är bindande för köparen. Köparen har också skyldighet att beakta leveranstid/betalningstid, trolig mätarställning på fordonet vid leveranstillfället.

§ 8: Betalningsvillkor

Betalning av fordonet, skall göras innan leverans sker enligt bifogad faktura, om inte annat överenskommits mellan handlarbil.se och köpare. Handlarbil.se har rätt att ta ut dröjsmålsränta om betalning sker senare än överenskommen tid. Vid utebliven betalning, normalt 3 bankdagar eller enligt faktura, avgår en avboknings avgift på 4000kr+moms, om inget annat skriftligt finns överenskommet

§ 9: Reklamationer

Köpare har undersökningsplikt, inga reklamationer gäller enligt näringsidkarköp.

§ 10:Transporter

Transport av sålt fordon eller vara, bekostas av köparen om inte annat överenskommits. Handlarbil.se har skyldighet att vara behjälplig vid lastning, detta under normal arbetstid. Handlarbil.se kan ombesörja transport inom Storstockholm mot en tillägsavgift.

§ 11: Registrering av fordon

Handlarbil.se har skyldighet att omgående efter det att full betalning erlagts registrera fordonet på köparen.

§ 12: handlarbil.se:s ansvar

Handlarbil.se ansvar är att med bästa förmåga ta upp korrekta uppgifter om fordonets skick med bilder och skriftlig beskrivning + eventuell testprotokoll. Att inte fordonet är belagd skuld eller pantsättning

§ 13: handlarbil.se:s fakturering

Fakturor skickas med 3 dagars betalning efter 5 dagar påförs avbokningsavgift på fakturerat fordon med 4000kr + moms, fordonet återgår till försäljning på handlarbil.se hemsida. Om inget annat är överenskommet med Handlarbil.se

§ 14: Tryck eller skrivfel

handlarbil.se reserverar sig mot eventuella tryck och/eller skrivfel som hänför sig till tryck och/eller skrivfel gjorda av handlarbil.se.

§ 15: Leveransgodkännande

Det är köparens skyldighet att kontrollera fordonets status före, vid avhämtning av fordonet eftersom reklamationer från köparen efter leverans ej beaktas. Detta gäller även om fordonet hämtas via ombud.

§ 16: Uppsägning/avstängning

Skulle någon form av avtalsbrott, missbruk eller felaktig information mellan handlarbil.se och annan part uppstå kan handlarbil.se med omedelbar verkan säga upp ingånget avtal.