Bli kund...
Handlarbil.se av bilhandlare, för bilhandlare!

Vår affärsidé är att tillhandahålla en kostnadsfri nätbaserad marknadsplats för effektiva köp av begagnatbilar enbart riktade till Dig som bilhandlare

Begagnade bilar för handlare

Handlarbil.se är en kostnadsfri online­marknads­plats med ett eget lager av begagnat­bilar. Vi är en obero­ende fordons­grossist som arbetar inom begagnat­marknaden och erbjuder en tjänst som är gjord av handlare för handlare.

Genom enkel avgiftsfri registrering kan Du som handlare bli sam­arbets­partners och hitta och köpa väl­dokumenterade bilar till konkurrens­kraftiga priser - 24 h om dygnet och 7 dagar i veckan.

Inga avgifter eller provisioner till­kommer - Du som behörig eller firma­tecknare registrerar Dig enkelt sen får Du tillgång till alla våra förmånliga bilar, klicka på objektet, ta del av bilder och varu­deklarationen/objekt­beskrivning. När Ni väl bestämt Er så lägger Ni bara bilen i varu­korgen och fakturan kommer på mejlen.

Så här kommer du igång med handlarbil.se

  1. Du börjar med att registrera dig som kund. Du som registrerar bolaget måste vara behörig eller firma­tecknare. Bolaget måste även även vara inne­havare av F-skattbevis.
  2. När vi mottagit din ansökan och godkänt den skickar vi dina login­uppgifter till dig. Då är det bara att logga in och ta del av fordonen vi har att erbjuda.
  3. När du hittar ett fordon du vill köpa klickar du bara på köp-knappen. En faktura skickas då till dig per automatik. Du har då 3 dagar på dig att betala den. När fakturan är betald är det bara att hämta fordonet.

Mer information hittar du i våra allmänna villkor

Samarbetspartners

SMART 365 levererar ett webbaserat sälj­stöd­system för fordons­branschen som heter SMART CRM. Detta sälj­stöd­system täcker hela köp- och sälj­processen för oss som fordons­handlare. Om du som fordons­handlare använder dig av SMART CRM kan du t.ex. enkelt hämta informationen direkt på ett fordon du köpt på handlarbil.se och på så vis spara in på admini­stra­tionen.

SMART 365 är dessutom auktori­ser­ade informa­tions­förmedlare åt Tran­sport­styrelsen. Vi an­vänder oss av deras tjänster i SMART VTR för att kontrollera fordon och ägar­informa­tion, givetvis även vid ägar­byten.

Mer information om SMART 365 och deras produkter kan ni läsa om här.